Zwanger, bevallen, een kind
(info voor professionals)

In Nederland zijn zwangerschapscursussen ontwikkeld vanuit de visie dat vrouwen baat kunnen hebben bij een goede begeleiding van de zwangerschap en een voorbereiding op de bevalling, een enkele keer ook op het ouderschap. Helaas is er geen toezicht op de kwaliteit van het aanbod en is wetenschappelijk niet bewezen wat de effecten van de cursussen zijn. Omdat er zo weinig bekend is over het effect van zwangerschapscursussen kun je je afvragen of er meerwaarde is voor aanstaande ouders. Oftewel: maakt het verschil of je een cursus volgt of niet? Maakt het uit welke begeleiding je tijdens de zwangerschap krijgt en hoe je je op de bevalling en het leven met een kind voorbereidt?

Om dergelijke vragen gefundeerd te kunnen beantwoorden heeft stichting Babywerk samen met tal van deskundigen de cursus ‘Zwanger, Bevallen een Kind’ ontwikkeld. In samenwerking met SAG-JGZ (Amsterdam) en JGZ Kennemerland zijn daarbij eerste stappen gezet in de richting van effectonderzoek, zodat in de toekomst meer valt te zeggen over ‘waar we het allemaal voor doen’. We hopen aanwijzingen te krijgen over de manier waarop aanstaande ouders en hun baby’s (wel of niet) kunnen profiteren van deze vorm van begeleiding bij hun transitie naar het ouderschap. Het geschikt maken voor effectonderzoek heeft er onder andere toe geleid dat er aan de cursus expliciete doelstellingen zijn verbonden en dat er bij de keuze voor bepaalde onderwerpen zoveel mogelijk aansluiting is gezocht bij wat bekend is uit wetenschappelijk onderzoek.

Het doel van de cursus is het stimuleren van een gezonde ontwikkeling van het (ongeboren) kind, door fysieke, psychische en psychosociale problemen bij (aanstaande) ouders te voorkomen.
Organisaties kunnen een licentie verkrijgen om met de multidisciplinaire cursus te werken. Er is een werkmap ontwikkeld waarin de bijeenkomsten uitgeschreven zijn en voor de ouders zijn er oudermappen. Docenten van de cursus worden bij aanvang getraind in het (samen)werken met de materialen van de cursus en jaarlijks wordt deskundigheidsbevordering georganiseerd.

Neem contact op met stichting Babywerk
Wessel Ilckenstraat 12 | 3069 ZB Rotterdam