U & uw baby
Onderzoek van de Vrije Universiteit

U & uw baby is een onderzoeksproject uitgevoerd door onze samenwerkingspartner Vrije Universiteit Amsterdam. Met U & uw baby onderzoekt zij de effecten van een nieuwe ouderschapscursus. Deze cursus ondersteunt u bij het leren kennen van uw pasgeboren baby. Voor dit onderzoek is de Vrije Universiteit op zoek naar ouders die hun eerste of tweede kind verwachten.

De geboorte van een kind is een geweldige ervaring, maar brengt ook veel veranderingen met zich mee. Vaak voelen ouders zich wat onzeker en hebben zij vragen over de verzorging en het gedrag van hun pasgeboren baby. Om die reden is een cursus ontwikkeld die ouders laagdrempelige ondersteuning biedt. Deze bestaat uit een boekje, een video en een huisbezoek. Door middel van wetenschappelijk onderzoek gaat de Vrije Universiteit na of deelnemers de cursus inderdaad als een steuntje in de rug ervaren en of de cursus kan helpen bij het verminderen of voorkomen van problemen met huilen, slapen en voeden bij pasgeboren baby’s. De helft van de deelnemers krijgt de cursus aangeboden voorafgaand aan de bevalling. Aan de andere helft zal de cursus 10 weken na de geboorte worden aangeboden. De ervaringen in beide groepen zullen vergeleken worden. Zo willen wij nagaan wat de effecten van deze cursus zijn en hoe tevreden beide groepen erover zijn.

Verwacht u een kindje of kent u iemand die een kindje verwacht? Heeft u interesse in deelname? Bezoek onze website voor meer informatie of ga direct naar het aanmeldformulier.

Voor vragen kunt u de onderzoekers bereiken via ouderschapscursus.fgb@vu.nl. U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter.

Wessel Ilckenstraat 12 | 3069 ZB Rotterdam | KvK 2434185 | RSIN 812885363