Crowdfunding
voor KIJKEENBABY

Kijk wat onze crowdfundingsactie opgeleverd heeft

De crowdfundingsactie was een groot succes!
We hebben ruim 9.800 euro opgehaald. Met de donaties voor KIJKEENBABY kunnen we zeker 6 of 7 filmpjes maken.

Wil je ook bijdragen?
Dat kan: maak je gift over op

IBAN: NL61 TRIO 0198534175 ten name van stichting Babywerk onder vermelding van ‘KIJKEENBABY’.

Hartelijk dank! Je helpt er heel veel ouders en baby’s mee!Wat willen wij?
Voor vrijwel alles wat je wil weten is er een filmpje op het internet.
Behalve als je vragen hebt over hoe je zo goed mogelijk een band kan opbouwen met je baby. Terwijl dit zo belangrijk is voor de ontwikkeling van het kind. Wanneer het opbouwen van deze band niet goed verloopt kan dit negatieve gevolgen hebben op korte en lange termijn.
Daarom willen wij korte filmpjes maken voor aanstaande en jonge ouders om te laten zien hoe je de signalen van je baby kan herkennen en hoe je hier (bij baby’s van -9 tot 24 maanden) zo goed mogelijk op kan reageren.
Door goede voorlichting kunnen we ieder kind een kans geven op een gezonder en gelukkiger leven.

Crowdfunding film

Waarom filmpjes?
Vanuit onderzoek wordt steeds meer duidelijk dat de eerste jaren van een kind voor een groot deel bepalend zijn voor de verdere ontwikkeling. Cruciaal hierbij is een veilige hechting tussen ouder(s) en kind. Deze wordt in de eerste jaren opgebouwd als ouders in staat zijn om de signalen van hun baby te herkennen en hier goed (responsief) op te reageren.

Veel ouders doen dit intuïtief, maar als er bijvoorbeeld veel stress is in het gezin of als er sprake is van psychische problemen bij ouders, kunnen zij de signalen van hun kind niet goed (h)erkennen en/of zijn zij niet in staat hier goed op te reageren.
De gevolgen op korte termijn kunnen zijn: erg veel huilen, slecht slapen, problemen met de voeding, ongemak en stress. Op de lange termijn kan dit leiden tot negatieve interactiepatronen en lichamelijke en psychische problemen bij een kind. Ook is de kans op kindermishandeling groter als ouders niet weten hoe ze op het soms moeilijke gedrag van hun baby moeten reageren.

Tegenwoordig kunnen we veel informatie in de vorm van filmpjes op het internet vinden. Maar er zijn nauwelijks goede filmpjes over de signalen van baby’s, hoe we die kunnen herkennen, hoe we daar het best op kunnen reageren en wat er mis kan gaan als dat om de een of andere reden niet lukt.
Op dit moment staan er al enkele filmpjes op de websites van CJG’s en consultatiebureau’s van gemeenten in Nederland, die door stichting Opvoeden van inhoud wordt voorzien.

Zie bijvoorbeeld: www.opvoeden.nl

Maar we willen de filmpjes ook verspreiden via andere websites, die jonge ouders bezoeken.
Behalve filmpjes waarin een goede ouder-baby interactie is te zien, willen we ook laten zien wat en hoe het mis kan gaan als er iets aan de hand is met de ouder(s) en/of het kind. Wat doe je dan?

KIJKEENBABY wil voor alle ouders in Nederland filmpjes maken en deze via allerlei wegen verspreiden. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden!

KIJKEENBABY is een project dat opgezet is door babyprofessionals van stichting Babywerk. Het is inmiddels een samenwerkingsproject met stichting Opvoeden, het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen) en de DAIMH (Dutch Association Infant Mental Health).

Wessel Ilckenstraat 12 | 3069 ZB Rotterdam